portal branży fryzjerskiej
 
Regulamin
Serwer www.fryzjerpolski.pl udostępniany jest przez firmę POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kościuszki 27, zwane dalej "POLWELL", na zasadach określonych w niniejszym regulaminie stanowiącym integralną część formularza rejestracyjnego.
Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu.

Regulamin serwisu bezpłatnych kont fryzjerpolski.pl
 1. Bezpłatne konto na fryzjerpolski.pl może założyć osoba pełnoletnia. Konto na fryzjerpolski.pl przeznaczone jest dla podmiotów związanych z branżą fryzjerską.
  1. PARAMETRY KONTA
   • nieograniczona wielkość pojedynczej wiadomości
   • ochrona antywirusowa
   • ochrona antyspamowa
   • szybkie serwery i łącza
   • bezpłatne aliasy
  2. MODUŁY
   • poczta - dostępna zarówno przez programy pocztowe typu MS Outlook jaki przez stronę www
   • fotoalbum o pojemności 15 MB (współdzielonej z pocztą i aktówką) NOWOŚĆ!
   • aktówka (dysk wirtualny) o pojemności 15 MB (współdzielonej z pocztą i fotoalbumem) NOWOŚĆ!
   • terminarz
   • zadania
   • książka adresowa
   • notatnik NOWOŚĆ!
   • moja strona - udostępnianie zdjęć z fotoalbumu i plików z aktówki pod własnym adresem www (miesięczny limit transferu 1 GB) NOWOŚĆ!
  3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
   • powiadamianie o nowej poczcie na Gadu-Gadu
   • edytor wiadomości HTML
   • dodawanie grafik do wiadomości (w tym emotikony) NOWOŚĆ!
   • sprawdzanie pisowni podczas pisania wiadomości NOWOŚĆ!
   • podpowiadanie ostatnio użytych adresów NOWOŚĆ!
   • zaawansowane reguły wiadomości
   • foldery wiadomości
   • nowy sposób grupowania wiadomości na liście (dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu itd.) NOWOŚĆ!
   • widok wydruku wiadomości NOWOŚĆ!
   • podgląd plików graficznych załączonych do wiadomości NOWOŚĆ!
   • blokowanie wybranych nadawców
   • odbieranie wiadomości z kont e-mail na innych serwerach (POP3)
   • autoodpowiedź
   • statystyki konta i skanera antywirusowego
   • import/eksport książki adresowej - synchonizacja z programami pocztowymi typu MS Outlook NOWOŚĆ!
   • miniaturki plików garficznych w aktówce NOWOŚĆ!
   • podgląd plików ZIP w aktówce NOWOŚĆ!
   • edycja zdjęć w fotoalbumie (jasność, kontrast, kadrowanie, efekty) NOWOŚĆ!
 2. Konto zakładane jest automatycznie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.
 3. Użytkownik w celu wypełnienia formularza podaje dane teleadresowe.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane przechowywane są w bazie danych administratora POLWELL z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27 w celu ich wykonania dla prawidłowego wykonania umowy oraz dla celów promocyjnych, informacyjnych bądź marketingowych administratora. Podanie danych jest dobrowolne i użytkownik ma prawo do ich poprawiania.
 5. POLWELL ma prawo do usunięcia konta wraz z całą zawartością, z którego korespondencja nie była odczytywana przez okres przekraczający 90 dni.
 6. POLWELL zobowiązuje się względem użytkownika konta do dołożenia wszelkich starań mających na celu nie zakłócone działanie serwisu kont pocztowych i organizera, a także do zachowania tajemnicy korespondencji.
 7. POLWELL zobowiązuje się do przesyłania użytkownikowi, na jego konto na fryzjerpolski.pl i adres salonu fryzjerskiego, w którym pracuje materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych i innych dotyczących branży fryzjerskiej.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta nie stanowią doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niewykorzystywania konta do celów sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. nie podejmowania prób złamania hasła innych użytkowników,
  3. nie wysyłania z konta nie zamówionej korespondencji reklamowej,
  4. nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika będzie zawierała treści wulgarne lub naruszające prawem chronione dobra osobiste innych osób.
 10. POLWELL zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania reklam na konto użytkownika i wyświetlania reklam na stronach fryzjerpolski.pl,
  2. doklejania stopek do poczty wychodzącej z serwera fryzjerpolski.pll,
  3. czasowego wyłączania serwera fryzjerpolski.pl jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  4. zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim powiadomieniu użytkowników,
  5. całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu kont po uprzednim powiadomieniu bez podania przyczyny,
  6. usunięcia konta którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub prawo obowiązujące w RP, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z serwisu pocztowego przez innych użytkowników,
  7. usunięcia konta użytkownika, który nie zaakceptował zmian niniejszego regulaminu.
 11. POLWELL nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wszelkie skutki wynikające z wejścia przez osobę trzecią w posiadanie hasła zabezpieczającego konto użytkownika bez względu na sposób w jaki osoba ta weszła w posiadanie (złamanie hasła, włamanie do systemu),
  2. działania użytkowników serwisu pocztowego lub osób trzecich sprzeczne z niniejszym regulaminem lub prawem obowiązującym w RP,
  3. udostępnienie hasła użytkownika na żądanie sądu lub prokuratury,
  4. skutki przerw w działaniu serwisu i usług dodatkowych.
 12. Zmiany niniejszego regulaminu są ogłaszane ma stronie poczta.fryzjerpolski.pl i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą.
   

katalog firm           napisz do nas     ciekawe linki     Polwell Group

Copyright © 1999 - 2023 Infocity Sp. z o.o. All rights reserved.